Pre­miär för ny­gam­mal skär­gårds­lin­je

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Från och med tis­dag, 26 ju­ni, kan du åka med den ny­gam­la fär­je­lin­jen mel­lan Sten­pi­ren och Hönö Klå­va via Eriks­berg. Skär­gårds­bå­ten Kungsö kom­mer att kö­ra fy­ra av­gång­ar i var­de­ra rikt­ning var­je dag mel­lan den 26 ju­ni och 19 au­gusti.

Lin­jen tra­fi­ke­ra­des un­der 1900-ta­let men la­des ner på 60-ta­let. Nu får den nytt liv ef­ter gö­te­bor­gar­nas öns­kan om att enkla­re kun­na ta sig till skär­går­den från stan.

− Vi har länge ve­lat öpp­na en lin­je mel­lan Gö­te­borg och Nor­ra Skär­går­den. Nu är den här och vi hop­pas verk­li­gen att re­se­nä­rer­na kom­mer upp­skat­ta den, sä­ger Ber­til Pe­van­tus, vd för Styr­sö­bo­la­get i ett press­med­de­lan­de.

NYTT LIV. Tis­da­gen den 26 ju­ni är det in­vig­ningsce­re­mo­ni kloc­kan 09.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.