Nu ska Går­da rustas upp

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

De ned­gång­na hu­sen ut­med Fa­briks­ga­tan i Går­da säljs till fö­re­ta­get Botrygg AB. Nu är pla­nen att hu­sen ska rustas upp och de bo­en­de får räk­na med hy­res­höj­ning­ar på max­i­malt 500 kro­nor i må­na­den.

To­talt rör det sig om cir­ka 100 lä­gen­he­ter och fem lo­ka­ler.

Vill­ko­rat i för­sälj­ning­en är att lä­gen­he­ter­na i åt­minsto­ne tio år ska för­bli hy­res­rät­ter och att upp­rust­ning­en görs var­samt med för­hål­lan­de­vis lå­ga hy­res­höj­ning­ar. Botrygg mås­te ock­så läm­na ett an­tal lä­gen­he­ter till fas­tig­hets­kon­to­ret för ut­hyr­ning till bo­en­de­so­ci­a­la än­da­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.