TINGSTADSTUNNELN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Lör­dag 16 ju­ni Kloc­kan 22.05 Strax in­nan Tingstadstunneln i rikt­ning mot stan kol­li­de­rar två bi­lar. Inga kän­da per­sonska­dor. I den bil som an­ses vål­lat olyc­kan åk­te två per­so­ner och bå­da ne­ka­de till att ha kört bi­len. Bå­da miss­tänkt på­ver­ka­de var­för de fick föl­ja med för prov­tag­ning.

SÄVEDALEN

Lör­dag 16 ju­ni Kloc­kan 06.20 Vitt­ne ring­er till po­li­sen om in­brott i en Ica­bu­tik i Sävedalen. Vitt­net ser hur två män ef­ter in­brot­tet för­svin­ner på en mo­ped från plat­sen. Po­lis har va­rit på plat­sen och ta­git upp en an­mä­lan om in­brot­tet. Ing­en gri­pen.

VIDKÄRR

Lör­dag 16 ju­ni Kloc­kan 11.42 Vid en tra­fik­kon­troll på Tor­pa­valls­ga­tan stop­pas en last­bil där fö­ra­ren, en man i 35-års­ål­dern miss­tänks va- Fre­dag 15 ju­ni Kloc­kan 14.34, Vitt­ne såg hur per­so­ner gjor­de in­brott i en bil som stod på p-plats Heden. Tju­var­na åk­te iväg i en bil från plat­sen. Po­li­sen kun­de stop­pa den ak­tu­el­la bi­len i Al­lén. I bi­len åk­te tre per­so­ner, två män och en kvin­na. Al­la tre greps miss­tänk­ta för in­brot­tet i bi­len. Fö­re­mål som stu­lits ur den par­ke­ra­de bi­len hit­tas i tju­var­nas bil. Det­ta tas i be­slag. Även tju­var­nas bil tas i be­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.