Ma­ri­an­ne och Kic­kan

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Är: Fö­re det­ta lä­ra­re. Gil­lar: Sjunga i kör och få­gel­skå­da. Ak­tu­el­la: Med sitt en­ga­ge­mang i Ship to Gaza, där de an­slu­ter 18 ju­ni för två vec­kor om­bord. Kic­kan: 68 år från Karl­sko- ga. En­sam­stå­en­de pen­sio­när, två vux­na barn och fy­ra barn­barn. Bor i Ma­jor­na.

Ma­ri­an­ne: 66 år, upp­vux­en i Ma­jor­na. En­sam­stå­en­de pen­sio­när, två barn, två barn­barn samt hund. Bor i Lin­nésta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.