Brunns­par­ken från 1621 fram till i dag

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG - KÄL­LA: Gö­te­borgs Stad

1621: När Gö­te­borg grun­das 1621 är det som idag är Brunns­par­ken ba­ra en hol­me i Sto­ra Hamn­ka­na­len. 1682: En stor våg för att väga järn byggs. 1751: Ett soc­ker­bruk in­vigs på plat­sen där Pa­la­ce­hu­set lig­ger i dag. 1822: Park i fransk stil ska­pas på plat­sen. 1834: Brunns­par­ken får sitt namn. Nam­net kom­mer från det brunns­hus där män­ni­skor kan dric­ka järn­hal­tigt vat­ten för att bo­ta sjuk­do­mar och kräm­por. 1861: Den del av av Sto­ra Hamn­ka­na­len, som idag är Söd­ra Hamn­ga­tan, fylls igen.

1883: Fon­tä­nen och sta­tyn i Brunns­par­ken kom­mer på plats. Fon­tä­nen he­ter Så­nings­kvin­nan – men kal­las i folk­mun för Jo­han­nas­ta­tyn.

1906: Fursten­bergs­ka pa­lat­set blir ho­tell. Ho­tel­let får nam­net Pa­la­ce Ho­tel.

1991: Brunns­par­ken re­no­ve­ras. Par­ken får hu­vud­sak­li­gen det ut­se­en­de den har i dag.

2015: Sta­tyn av Jo­han­na, brons­skå­len och bas­säng­en rustas upp.

2017: Be­slut om upp­rust­ning ut­i­från för­stu­die om Brunns­par­kens fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.