Sko­la & jobb – hur är det med var­dag igen?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej -

Gerd Zet­ter­berg Ström, 74, Mölndal: – Det är skönt. Jag gil­lar hös­ten. Man kan tän­da ljus och ha det my­sigt och lugnt. Se­basti­an, 31 & Har­ry, 1, Höc­kert, Kor­te­da­la: – Jag är för­äld­ra­le­dig så det blir ing­en stör­re skill­nad mer än att jag blir en­sam med Har­ry. He­le­na Aria, 12 & Lin­da Ali, 12, Berg­sjön: – Vi ha­de ve­lat ha läng­re som­mar­lov. Sko­lan bör­ja­de i mån­dags och vi fick prov förs­ta vec­kan. Det är stres­sigt. Eme­lie Jo­hans­son, 31, Fis­ke­bäck: – Det är gans­ka skönt. Det har ju va­rit en bra som­mar och varmt se­dan i maj, så det känns helt okej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.