Ska du gå på Bok­mäs­san?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Gö­te­borg -

Mi­kael Lehto­maa, 30, cent­rum:

– Nej det ska jag nog in­te. Jag viss­te fak­tiskt in­te att det var så snart.

Ju­li­us Kvens­ler, 18 år, Möln­dal:

– Ja, möj­ligt­vis.

Tea Lange, 18 år, från Lin­né:

– Jag vet in­te, har in­te be­stämt mig men jag tror nog det än­då.

Lin­da Wink­ler, 17 år, från Ang­e­red:

– Ja det ska jag. Jag bru­kar be­sö­ka bok­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.