AND­RA LÅNG­GA­TAN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Sön­dag 16 sep­tem­ber Kloc­kan 01.03 Per­son­rån. På And­ra Lång­ga­tan har två per­so­ner bli­vit ut­sat­ta för ett rån. 5-6 kil­lar har ho­tat dem med kniv och tving­at till sig mo­bil, gi­tarr och väs­ka bl a. De sprang sedan från plat­sen och har in­te gri­pits. Inga per­sonska­dor.

ÄLVS­BORGS­GA­TAN

Tors­dag 13 sep­tem­ber Kloc­kan 04.45 Grov stöld. Lar­met till en när­bu­tik på Älvs­borgs­ga­tan går var­för väk­ta­re samt po­lis åker till plat­sen. Man kan kon­sta­te­ra att dör­ren till bu­ti­ken är upp­bru­ten men inga per­so­ner är kvar på plat­sen. Li­te oklart i nu­lä­get vad som sak­nas men ska­dor­na på dör­ren åt­gär­das samt man för­sö­ker kon­tak­ta äga­ren. En lo­kal tek­ni­ker kom­mer att skic­kas till plat­sen un­der da­gen för att gö­ra en plats­un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.