Väst­län­ken un­der Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Gö­te­borg -

HAGA. Un­der Haga kyr­ko­plan pla­ne­ras för en sta­tion med en platt­form och två spår. Upp­gång­ar mot Pus­ter­vik, mot Al­lé­strå­ket och en upp­gång som ska in­te­gre­ras i Han­dels­hög­sko­lans pla­ne­ra­de ny­byg­ge.

KORSVÄGEN. En platt­form, ett mel­lan­plan och tre en­tré­er. En en­tré mot Näck­ros­dam­men, en mitt­upp­gång och en mot Korsvägen, mel­lan Li­se­berg och Uni­ver­se­um. Mel­lan­pla­net ska få bu­ti­ker och cy­kel­ga­rage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.