Ing­en er­sätt­ning när sjuk­dom sat­te stop för re­sa

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Vi köp­te en char­ter­re­sa och ef­tersom vi be­ta­la­de med vårt bank­kort ha­de vi ett av­be­ställ­nings­skydd som in­går. Min fru har va­rit sjuk en läng­re tid men var till­räck­ligt pigg för att åka på se­mes­ter, trod­de vi. Kort in­nan av­re­san var hon tvung­en att läg­gas in på sjuk­hus på grund av sin sjuk­dom och vi blev tvung­na att av­be­stäl­la re­san. Trots att vi ha­de ett av­be­ställ­nings­skydd fick vi ing­en er­sätt­ning från för­säk­rings­bo­la­get. Får det verk­li­gen gå till så?

För att kunna sä­ga vad som är det kor­rek­ta i ditt fall mås­te man lä­sa för­säk-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.