BRUNNS­PAR­KEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Mån­dag 24 sep­tem­ber Kloc­kan 22.17

En per­son kon­trol­le­ras i Brunns­par­ken och denne på­vi­sar tec­ken på drog­på­ver­kan var­för han får föl­ja med för prov­tag­ning, en an­mä­lan skrivs.

LORENSBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.