Från rug­gigt par­ke­rings­hus till liv­fullt gal­le­ri. Det är vi­sio­nen när tio kvinn­li­ga konst­nä­rer sät­ter färg på in­si­dan av p-hu­set på Drott­ning­ga­tan. ”Det blir ett Gug­gen­heim”, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Två konst­verk av El­len Al­ström och Lin­da Spå­man som re­dan finns att be­skå­da i Gö­te­borg. För fjär­de året i rad fort­sät­ter konst­pro­jek­tet Ar­tMa­deT­his att för­gyl­la Gö­te­borgs ga­tu­mil­jö. I år är det par­ke­rings­hu­set Pe­ruk­ma­ka­ren på Drott­ning­ga­tan i cen­tra­la stan som ska li­vas upp av tio kvinn­li­ga konst­nä­rer.

– Idén var att gö­ra par­ke­rings­hu­set li­te fi­na­re, li­te trev­li­ga­re. Se till att den otryg­ga käns­lan och stäm­ning­en som ibland finns i par­ke­rings­hus för­svin­ner, sä­ger Ali Da­voodi, kre­a­tör och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till konst­pro­jek­tet.

Av 398 an­sök­ning­ar val­des tio konst­nä­rer ut som får konst­när­lig fri­het att ut­fö­ra si­na verk på in­si­dan av ett av fas­tig­hets­bo­la­gets Va­sakro­nans par­ke­rings­hus.

GATUKONST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.