KONSUMENTRÅDGIVARE CASSANDRA LARSSON

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till GöteborgDirekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.