KOM­MEN­TA­RER FRÅN FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Väg­va­let har käm­pat fan­tas­tiskt för den­na stad, och ha­de ab­so­lut be­hövts till­sam­mans med De­mo­kra­ter­na.

Väg­va­let var det säms­ta som nå­gon­sin bil­dats. Dom var in­te klo­ka. Så det­ta var verk­li­gen bra!

De­mo­kra­ter­na be­hövs nu mer än nå­gon­sin! Väg­va­lets väl­ja­re var någ­ra av de mest på­läs­ta och mest må­nan­de om Gö­te­borgs Stad och de Gri­ni­ga gub­bar­na och gum­mor­na som stått vid stol­pen för­tjä­nar sta­dens för­tjänst­tec­ken.

Det är klart att de in­te be­hövs. Har ald­rig gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.