Jät­te­bo­ken flyt­tad för Väst­län­ken

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ett hund­ra­tal gö­te­bor­ga­re be­vitt­na­de sent på tis­dags­kväl­len flyt­ten av den sto­ra boken i Ha­ga. Men en om­krets på 3,7 me­ter och vikt på upp­skatt­nings­vis 183 ton är trä­det det störs­ta träd som flyt­tats i he­la nor­ra Eu­ro­pa.

In­för flyt­ten ha­de Tra­fik­ver­ket ta­git in ex­per­tis från bå­de Tyskland och Sve­ri­ge.

Boken stod i Kungspar­ken i höjd med Ha­ga­kyr­kan och flyt­ta­des med hjälp av en 60 me­ter hög lyft­kran un­ge­fär 80 me­ter mot Ave­nyn. Sam­man­lagt flyt­tas just nu ett 50-tal träd i Nya Al­lén och Kungspar­ken in­för byg­get av Väst­län­ken.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

IN­NAN FLYT­TEN. Boken stod ti­di­ga­re vid Ha­ga­kyr­kans spår­vagns­håll­plats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.