GÖTAÄLVBRON

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Lör­dag 27 ok­to­ber Kloc­kan 23.10 En lin­je­buss och en tax­i­bil kol­li­de­rar på Götaälvbron, vid Rin­gön. Två per­so­ner som be­döms som all­var­ligt ska­da­de förs till sjuk­hus med hjälp av am­bu­lans, bå­da fär­da­des i tax­i­bi­len. To­talt be­fann sig fem per­so­ner i tax­i­bi­len.Ing­en i bus­sen ska­dad. An­mä­lan vårds­lös­het i tra­fik, av­ser fö­ra­ren av tax­i­bi­len.

KUNGSPORTS­PLAT­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.