För­svars­me­di­cin­cent­rum

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

För­ser För­svars­mak­ten med med­ar­be­ta­re in­om häl­so- och sjuk­vård som är ut­rus­ta­de och ut­bil­da­de för att si­na upp­gif­ter. Det över­gri­pan­de må­let är att re­du­ce­ra det fy­sis­ka och psy­kis­ka li­dan­det till ett mi­ni­mum.

En­he­tens över­gri­pan­de mål är att sä­ker­stäl­la en väl fun­ge­ran­de häl­so- och sjuk­vård i freds­tid, vid in­ter­na­tio­nel­la in­sat­ser, i hän­del­se av kris och ka­ta­strof samt un­der väp­nad kon­flikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.