FRÅ­GAN

Ska du på kon­sert i som­mar?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Ola Stål, 38 år, Väst­ra Frölun­da:

– Jag har nog tänkt gå på någ­ra kon­ser­ter på Li­se­berg. Då jag har barn är det väl­digt bra att kun­na kom­bi­ne­ra Li­se­bergs-be­sök med kon­ser­ter.

Wil­ma Sö­der­ström, 21 år, Gam­lesta­den:

– Jag fö­re­drar fes­ti­va­ler och ska gå på Roskil­de och Way Out West. Man får se mer och det är en skön bland­ning av folk. Jag ser fram emot Fle­et Fox­es som jag ald­rig sett li­ve.

Ste­fan Ko­ro, 32 år, Frölun­da:

– Jag har in­te be­stämt mig än men jag kom­mer de­fi­ni­tivt gå på nå­gon. Kanske Qu­e­ens of the Sto­ne Age.

Alex­an­der El­fast, 24 år, Våg­mäs­ta­re­plat­sen:

– Ja, jag ska gå på Ed She­e­ran i ju­li. Den ser jag myc­ket fram emot. Jag köp­te bil­jet­ter 2017 så jag har vän­tat länge. Det ska bli kul!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.