For­ce­ra­de dörr – stal to­bak för 140 000

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

I tors­dags för­ra vec­kan upp­täck­te äga­ren till Pre­em­tap­pen vid Ax­el Ad­lers ga­ta i Högs­bo att det va­rit in­brott i bu­ti­ken.

Nå­gon ska ha ta­git sig in ge­nom att for­ce­ra bak­dör­ren. Gär­nings män­nen/ man­nen ska ha kom­mit över to­baksva­ror till ett vär­de av cir­ka 140 000 kro­nor upp­ger po­li­sen.

In­brot­tet ska ha skett nå­gon gång un­der nat­ten och po­li­sens pressta­les­man Tho­mas Fux­borg sä­ger att det in­te är ovan­ligt att vär­det på to­baksva­ror kan nå den stor­le­ken som här.

– To­baksva­ror är dy­ra och har man ny­li­gen fått en le­ve­rans till bu­ti­ken så kan det rö­ra sig om myc­ket peng­ar, sä­ger Tho­mas Fux­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.