Rain Gothen­burg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Som en del av sta­dens ju­bi­le­ums­sats­ning har Rain Gothen­burg star­tats. Må­let är gö­ra Gö­te­borg världs­le­dan­de i att ta hand om sky­fall och skyd­da sta­den från härj­ning­ar.

Regn­lek­plat­sen är en del av pro­jek­tet. Fram till 2021 ska det byg­gas två dag­vat­ten­lös­ning­ar med konst­när­li­ga ut­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.