Har du ba­dat ute än i år?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Pni­na Mo­lin, 52 Äng­går­den:

– Ja, det har jag. Jag ba­da­de i Berg­sjön igår och i ha­vet i hel­gen. Berg­sjön var verk­li­gen jät­te­fin, det kan jag verk­li­gen re­kom­men­de­ra.

El­la Ver­ja­ni, 26 år, be­sö­ker Vår­vä­der­stor­get:

– Ba­ra föt­ter­na, räk­nas det? Jag var på Askims­ba­det i mån­dags och det var fak­tiskt skönt i vatt­net då. Om jag ha­de haft bad­klä­der med mig dit ha­de jag ab­so­lut ba­dat.

Da­ni­el Ut­bult och Yem­ni­ta Bohl­man vid Askims­ba­det:

– Ja, för två vec­kor se­dan, sä­ger Yem­ni­ta. – Nej, vi får se om förs­ta gång­en blir nu – kanske ba­ra ska lig­ga och so­la, sä­ger Da­ni­el.

San­na Grosch, 28 år, Kor­te­da­la med Fan­ny:

– Ja, jag gjor­de fak­tiskt det i sön­dags då det var så varmt. Det var kallt i vatt­net och tog en stund att kom­ma i, men sen ba­da­de jag i 40 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.