Tyn­ne­reds natt­vand­ra­re får pris

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Natt­vand­rar­na i Tyn­ne­red blev årets mot­ta­ga­re av Väst­ra Gö­te­borgs mil­jö- och folk­häl­so­pris. Pri­set upp­märk­sam­mar natt­vand­rar­na för de­ras ar­be­te med att bi­dra till att ska­pa trygg­het ge­nom sin när­va­ro på ga­tor och torg.

Un­der Tyn­ne­reds­da­gen i sön­dags räck­tes pri­set över av Hen­rik Munch, ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den och blom­mor­na av stads­dels­för­valt­ning­ens di­rek­tör Ma­ria Le­jerstedt.

– Pri­set vi vann kom­mer att för­de­las till oli­ka grup­per av ung­do­mar som är mind­re be­med­la­de så att de får möj­lig­het att åka på badut­flykt med grill och glass, sä­ger Ann Smi­debrant, natt­vand­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.