Det finns en il­lu­sion

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgs Helg - KAI MAR­TIN Nö­jes­re­por­ter Pra­ta med mig! ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se 070-863 90 37 ka­i­mar­tin­blog.com

om att vi jour­na­lis­ter tror att vi är ofel­ba­ra. Det är in­te ba­ra fel. Det är tvärtom. Vi le­ver stän­digt med räds­lan att be­gå fel och för­sö­ker där­för va­ra ex­tra no­ga. I bråds­kan kan ju miss­tag ske i al­la fall.

Fac­k­or­ga­net Jour­na­lis­ten pub­li­ce­rar så kal­la­de gro­dor och de­lar ut pri­set Årets gro­da till det mest fa­ta­la. I år till Syd­svens­kan för: ”En man i 25-års­ål­dern är om­hän­der­ta­gen och tas med för prov­tag­ning. Han miss­tänks för grovt ratt­fyl­le­ri och grov olov­lig kör­ning. Han ska in­te ha fått någ­ra kropp­ka­kor i sam­band med kol­li­sio­nen.”.

Jag be­gick för­ra hel­gen miss­ta­get att skri­va fel namn på en känd skå­de­spe­la­re. Det fick jag re­da på av en nog­grann lä­sa­re och det upp­skat­tas.

Kjell blev Rolf Bergkvist, som är en fö­re det­ta kol­le­ga. Så kan det gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.