He­le­na Nils­son, ond­gör sig över att kom­mu­nen helt sköv­lat för­sko­le­träd­går­den längs Ken­ne­dy­ga­tan.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

In­tres­sant att Gö­te­borg stad vill kal­la sig den Grö­na sta­den när man för­fu­lar och tar bort de fi­na grö­na om­rå­den som finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.