Fi­ra Sve­ri­ges na­tio­nal­dag med GKSS

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

På Sve­ri­ges na­tio­nal­dag, 6 ju­li, kom­mer GKSS att, i sin egen hamn, vi­sa upp sin klas­sis­ka Re­gat­ta med gam­la fi­na se­gel­bå­tar, start kloc­kan 12.00.

Mel­lan kloc­kan 11.00 och 16.00 får barn och ung­do­mar gra­tis pro­va på att seg­la med GKSS Ac­ces­soch Top­per Ome­ga­jol­lar.

Bå­tar från rädd­nings­tjäns­ten, am­bu­lan­sen, kust­be­vak­ning­en och po­li­sen kom­mer ock­så va­ra på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.