Skott­loss­ning i Tyn­ne­red – två grip­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Det var vid halv åt­ta-ti­den som polisen fick in ett larm om miss­tänkt skott­loss­ning i Tyn­ne­red där fle­ra vitt­nen upp­gav att de hört skott­loss­ning­en.

När polisen kom­mer till plat­sen fin­ner man spår som be­kräf­tar eld­väx­ling­en. Två män flyd­de från plat­sen på mo­ped men kroc­kar med en bil på Nä­set­vä­gen och ska­das. Män­nen är nu grip­na för mord­för­sök.

– Vi kom­mer att hål­la för­hör med de miss­tänk­ta på sjuk­hu­set när till­fäl­le ges. En av dem är skott­ska­dad så han är även mål­sä­gan­de, sä­ger Tom­my Ny­man, po­li­sens pressta­les­man.

De grip­na män­nen är mel­lan 25 och 30 år.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BROTT. Två män är grip­na ef­ter skott­loss­ning­en i Tyn­ne­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.