Ny för­valt­nings­di­rek­tör i stads­de­len

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Ef­ter som­ma­ren till­trä­der Christi­na Ei­de som ny för­valt­nings­di­rek­tör i Askim-Frölun­da-Högs­bo.

Christi­na Ei­de har ar­be­tat i Gö­te­borgs stad i snart 30 år in­om många oli­ka verk­sam­he­ter, bland an­nat som chef för bo­en­de­av­del­ning­en på fas­tig­hets­kon­to­ret, pla­ne­rings­le­da­re på stads­led­nings­kon­to­ret och eko­nom in­om stads­dels­sek­torn.

– Jag är väl­digt glad och stolt över att ha fått för­tro­en­det att gå in i rol­len som stads­dels­di­rek­tör i Askim-Frölun­da-Högs­bo, sä­ger Christi­na Ei­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.