Pan­ta gam­la napp­flas­kan – få en ny

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Små­barns­för­äld­rar! På na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni kan man ta med sig och pan­ta sin gam­la plast-napp­flas­ka på Frölun­da Torg – i ut­byte mot en ny i glas.

Bakom even­tet står fö­re­ta­get EcoVi­king, som finns på plats i köp­cent­ret mel­lan kloc­kan 11 och 15.

Syf­tet är att få fler att väl­ja bort plas­ten som ett led i en mil­jö­vän­li­ga­re livs­stil.

– Även om det görs myc­ket forsk­ning på om­rå­det kan ing­en sä­kert sva­ra på hur vi på­ver­kas av plas­ten. När plast värms upp, som en napp­flas­ka görs i mikron, fri­görs skad­li­ga äm­nen som kan på­ver­ka fer­ti­li­tet och va­ra can­ce­ro­ge­na, även om plas­ten är BPA-fri, sä­ger Mar­tin Jo­hans­son på mark­nads­av­del­ning­en, EcoVi­king.

FO­TO: MOSTPHOTOS

IN­TE DET BÄS­TA. Napp­flas­kan ska va­ra av glas – in­te plast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.