Kon­strun­dan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Frölunda -

1, 2. Ka­te & Karl-Gustaf Hellqvist – Må­le­ri & Fo­to­konst, Ha­gens Sta­tions­väg 38. 3, 4. Chris & Inge­mar Matts­son – Lam­por & Mål­ning­ar på Val­nöts­ga­tan 13. 5. Lis­beth Wistrand – Ke­ra­mik & Mål­ning­ar på Ce­der­ga­tan 6. 6. Ida Malm­vall – Sil­ver­konst på Lång­e­drags­vä­gen 134 (Las­se-Ma­ja Kon­di­to­ri). 7. Ca­ro­li­na Eriks­son – Må­le­ri på Lång­e­drags­vä­gen 134 (Hår­spa). 8. Char­lot­te Ols­son – Åter­vin­nings­konst och de­sign på Jo­han­nelunds­ga­tan 29. Jo­han­na Skån­myr – Möns­ter­de­sign & Konst på Skär­valls­ga­tan 1 A. 10. Ur­ban Swen­ning – Må­le­ri M. Me­dia på För­svars­ga­tan 1 B. 11. An­ni­ka Kihl­man – Ke­ra­mik på Sol­höjds­ga­tan 2B (Mö­tes­plats Träd­gård). 12. Oscar Gard Mon­tán – Ke­ra­mik­konst på Ta­lat­ta­ga­tan 1A (Bo­dy by Gard). 13. Vik­to­ria Hal­le­ni­us – Må­le­ri på Ta­lat­ta­ga­tan 18 (Gal­le­ri Lång­e­drag). 14. Li­se­lot­te Bengts­son – Ke­ra­mik på Ta­lat­ta­ga­tan 18 (Gal­le­ri Lång­e­drag).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.