An­koms­ter­na ökar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Fy­ra spår istäl­let för två spår på sta­tio­ner­na vid Ha­ga och Kors­vä­gen in­ne­bär att den te­o­re­tis­ka ka­pa­ci­te­ten, det vill sä­ga det möj­li­ga an­ta­let an­koms­ter och av­gång­ar per max­tim­me, vid Gö­te­borg C ökar från 152 till 192. Mot­sva­ran­de siff­ra idag för den be­fint­li­ga säck­sta­tio­nen i Gö­te­borg C är 72 möj­li­ga an­koms­ter och av­gång­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.