Kom­men­ta­rer på ar­ti­keln Så ska Väst­tra­fik få bi­lis­ter­na att fat­ta

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Gö­te­borg ska växa med en tred­je­del till 2035, sam­ti­digt ska bilå­kan­det mins­ka med 25 pro­cent. Ekva­tio­nen för­sö­ker man lö­sa med in­ten­si­fi­e­ra­de bil­hats­kam­pan­jer. Lyc­ka till sä­ger jag! Tord E Up­pen­bar­li­gen har Väst­tra­fik in­te fat­tat att folk har sa­ker i si­na bi­lar, som pack­ning med me­ra. Hur många bus­sar be­hövs för att de som kör bil ska kun­na ha med sig all pack­ning från dörr till dörr, samt slip­pa stå som pac­ka­de sil­lar? Da­ni­el

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.