Frölun­da Torg får pris för Alon­ni­ka

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

I ons­dags på den år­li­ga ga­lan Swe­dish Con­tent Awards, på Berns i Stock­holm, kam­ma­de Frölun­da Torg hem första­pris i ka­te­go­rin de­talj­han­del för sin jul­kam­panj Alon­ni­ka flyt­tar in.

Täv­ling­en be­lö­na­de det bäs­ta in­ne­hål­let i Sve­ri­ge och Frölun­da Torg tog hem gul­det med Alon­ni­ka flyt­tar in. En kam­panj som gick ut på att 24-åri­ga Alon­ni­ka flyt­ta­de in i ett eget hus på Frölun­da Torg, bod­de där dyg­net runt och rap­por­te­ra­de li­ve på so­ci­a­la me­di­er un­der två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.