Att kla­ga hind­rar in­te byg­get av Väst­län­ken, det är ba­ra att an­pas­sa sig. När det är klart kanske man har nyt­ta av den ock­så. Om in­te tå­gen står stil­la allt­så.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Tom­my, an­gå­en­de de­bat­ten om Väst­län­ken och ”Val­frå­gor av­görs av väl­jar­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.