Kö­ar ba­ra för sa­kens skull?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - En kvin­nas röst

Det ska up­pen­bar­li­gen va­ra bo­stads­brist i Gö­te­borg. På Boplats ser man hund­ra­tals, tu­sen­tals, an­mä­la in­tres­se på det mins­ka­de be­stån­det som år­li­gen an­non­se­ras ut.

När min lä­gen­het på at­trak­tiv adress i cen­tra­la Gö­te­borg skul­le hy­ras ut, då jag skul­le läm­na, var in­tres­set stort. Ett ti­o­tal fick er­bju­dan­de om vis­ning. Två per­so­ner ring­de. En kom på vis­ning!

Min er­fa­ren­het är in­te unik. Av fle­ra hör jag sam­ma er­fa­ren­he­ter. 10-15 får er­bju­dan­de, men en­bart en el­ler ett få­tal kom­mer på vis­ning. Samt­li­ga lä­gen­he­ter i at­trak­ti­va om­rå­den.

Det är så re­spekt­löst och rent usch­ligt att ta plats från nå­gon som de­spe­rat be­hö­ver bostad. Det kan va­ra nå­gon som jag, där det är helt livs­av­gö­ran­de att jag får ny bostad, men ar­ro­gant i vägen står du och tar plats ut­an att nytt­ja er­bju­dan­det. Så var­för an­mä­ler du in­tres­se till en lä­gen­het du up­pen­bar­li­gen in­te har in­tres­se för?

Så snäl­la, ta in­te plats från dem som verk­li­gen be­hö­ver bostad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.