Nu stä­das strän­der söd­ra Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Vem Vill Du Ge En Blomma? -

Den 15 sep­tem­ber kom­mer för­e­ning­ar­na Lin­do­me GIF P04 och Göta­ver­ken SDK stä­da strän­der i söd­ra Gö­te­borg.

Det är Stä­da Sve­ri­ge och Läns­för­säk­ring­ar som möj­lig­gör to­talt 17 kust­städ­ning­ar i Bo­hus­län och Gö­te­borg. Lin­do­me GIF P 04 kom­mer stä­da strän­der vid Fis­ke­bäck och Askimsvi­ken och Göta­ver­ken SDK vid Si­sjön. Al­la som del­tar får ut­bild­ning i ned­skräp­ning­ens kon­se­kven­ser och för­e­ning­ar­na får bi­drag för att de stäl­ler upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.