Karl, 114, har fått en an­sikts­lyft­ning

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Vem Vill Du Ge En Blomma? -

La­ger med smuts och be­lägg­ning­ar har skra­pats bort. Karl IX:s ryt­tarsta­ty, även kal­lad Koppar­mär­ra, har un­der vå­ren och som­ma­ren fått sig en väl­be­höv­lig re­stau­re­ring. Sta­tyn har fått en rik­tig spa­upp­le­vel­se när den bläst­rats ren med fin sand av ap­ri­ko­skär­nor följt av skyd­dan­de vax­ning. Nygjut­na spor­rar är på plats vid Karl IX:s hä­lar och som en sista del i upp­rust­ning­en ren­gjor­des gra­nit­po­di­et runt sta­tyn.

– Var­je skulp­tur har nå­got spe­ci­ellt pro­blem som ska lö­sas. En ut­ma­ning i det här kon­ser­ve­rings­pro­jek­tet har va­rit att få bort ett tunt bei­ge skikt be­tong­damm som satt hårt fast på bron­sens yta. Tro­ligt­vis kom det dit när mo­nu­men­tet flyt­ta­des på 1930-ta­let. Be­rät­tar kon­ser­va­tor He­le­na Strand­berg i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.