CASSANDRA LARS­SON

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Gö­te­borg­di­rekt -

Här sva­rar vi på frågor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till Gö­te­borg­Di­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.