Ät fru­kost med Gö­te­borgs­för­fat­ta­re

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - NYHETER -

På lör­dag den 6 ok­to­ber kom­mer för­fat­ta­ren Alek­san­der Mot­tu­roi till Frölun­da kul­tur­hus och hål­ler en för­fat­tar­fru­kost.

Alek­san­der Mot­tu­roi till­de­la­des i år Sve­ri­ges ra­di­os ro­man­pris och blev där­med den förs­ta Gö­te­borgs­ba­se­ra­de för­fat­ta­ren att få pri­set. Sam­tyc­ke, som boken he­ter som han pri­sa­des för, ut­spe­lar sig i Tyn­ne­red och Fis­ke­bäck.

För­fat­tar­fru­kosten star­tar kloc­kan 10.00. För­köp av bil­jet­ter kan en­dast gö­ras till och med den 4 ok­to­ber.

Som det ser ut nu är det som van­ligt på hös­ten här i Gö­te­borg. Lä­sa­re apro­på stor­men Knuds fram­fart i för­ra vec­kan.

FOTO: MAI NESTOR

FÖR­FAT­TAR­FRU­KOST. Alek­san­der Mot­tu­ri kom­mer till Frölun­da kul­tur­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.