So­ci­al­tjäns­ten kri­ti­se­ras av IVO

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, ivo, stäl­ler krav på so­ci­al­nämn­den Askim-Frölun­da-Högs­bo ef­ter att det in­kom­mit kla­go­mål om att so­ci­al­tjäns­ten in­te in­lett en ut­red­ning på en min­derå­rig trots att det fun­nits upp­gif­ter om våld. So­ci­al­tjäns­ten ska även har brustit i hand­lägg­ning­en av ären­det.

Ivo fast slår att när so­ci­al­tjäns­ten får kän­ne­dom om att ett barn kan ha ut­satts för våld el­ler and­ra över­grepp av en när­stå­en­de ska nämn­den ut­an dröjs­mål in­le­da en ut­red­ning om bar­nets be­hov av stöd och hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.