Fick sned nä­sa ef­ter lä­kar­miss

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

För en tid se­dan sök­te en kvin­na, hem­ma­hö­ran­de i Hovås, vård för sin 16-åri­ge son på aku­ten i Möln­dal då han ska­dat nä­san i sam­band med att han gjort en volt i vatt­net.

Men de skic­ka­des vi­da­re till Al­lé­jou­ren i Ha­ga. Där upp­ma­na­des de att sö­ka vård på en vård­cen­tral så fort svull­na­den över nä­san lagt sig.

Ef­ter någ­ra da­gar för­sök­te de sö­ka vård på nytt, den här gång­en vid en lo­kal vård­cen­tral men där fick de en re­miss till öron- nä­sa och halsmot­tag­ning. Väl där var be­ske­det att ska­dan på nä­san ha­de be­hövt åt­gär­dats ti­di­ga­re. Då det gått så lång tid se­dan ska­dan in­träf­fa­de av­råd­de lä­ka­ren från att gö­ra nå­got in­grepp.

Nu har kvin­nan an­mält hän­del­sen till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, ivo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.