Sagt om nya mu­ral­mål­ning­en i Ham­mar­kul­len

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

”Äls­kar des­sa mål­ning­ar som syns li­te över­allt i vår stad!” ”Fräck! Bra bud­skap i mål­ning­en ock­så.” ”Rik­tig konst! graf­fiti­tag­gar är ter­ro­rism mot dom bo­en­de.” ”Så him­la fint! Låt fler plat­ser må­las; tunn­lar, gång­tunn­lar, fa­sa­der, bul­ler­skydd etc!” ”Är klu­ven.” ”I Ham­mar­kul­len finns de mest fan­tas­tis­ka mu­ral­mål­ning­ar ! Många och fi­na är de! Tyc­ker spe­ci­ellt om en där barn av al­la sor­ter i en drag­kamp drar al­la åt sam­ma håll ! Till­sam­mans kla­ra vi myc­ket!” ”Skönt att det in­te är en ung vac­ker kvin­na, det är li­te för myc­ket av sånt.”

”ÅHH! En till! Och så fin!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.