Am­ne­sti för ex­plo­si­va va­ror

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Den 15 ok­to­ber star­ta­de Sve­ri­ges förs­ta am­ne­sti för ex­plo­si­va va­ror. Ti­di­ga­re har po­li­sen ba­ra haft va­pe­n­am­ne­sti­er vid fy­ra till­fäl­len, se­nast i vå­ras.

Den nya am­ne­stin in­ne­bär att den som har ex­plo­si­va va­ror ut­an till­stånd kan kon­tak­ta po­li­sen ut­an att ris­ke­ra att dö­mas till an­svar.

Det kan till ex­em­pel hand­la om hand­gra­na­ter, spräng­me­del, tänd­me­del och krut. Men ock­så py­ro­tek­nis­ka va­ror som fyr­ver­ke­ri­er el­ler ben­ga­ler.

Man har rätt att va­ra ano­nym när man med­de­lar po­li­sen var de ex­plo­si­va va­ror­na finns så att va­ror­na kan om­hän­der­tas. Man får ab­so­lut in­te ta med ex­plo­si­va va­ror själv till po­li­sen.

Am­ne­stin gäl­ler till den 11 ja­nu­a­ri 2019.

FOTO: MOSTPHOTOS

SÖKES. Am­ne­stin gäl­ler till den 11 ja­nu­a­ri 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.