VISS­TE DU ATT…

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

gå­en­de på en ge­men­sam gång- och cy­kel­ba­na ska om möj­ligt an­vän­da väns­ter si­da i färd­rikt­ning­en. Den nya re­gel­änd­ring­en träd­de i kraft den 15 ok­to­ber och är en del i Re­ge­ring­ens na­tio­nel­la cy­kelstra­te­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.