Sep­tem­ber -18

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

► 6,2 pro­cent, 51 483 per­so­ner, var in­skriv­na som ar­bets­lö­sa (6,4).

► 7,3 pro­cent av ung­do­mar­na 18-24 år var in­skriv­na som ar­bets­lö­sa (8,4).

► 22 409 per­so­ner del­tog i pro­gram med ak­ti­vi­tets­stöd (23 248).

► 298 per­so­ner varsla­des om upp­säg­ning (301).

KÄLLA: AR­BETS­FÖR­MED­LING­EN. SIFFROR IN­OM PARENTES AVSER SEP­TEM­BER -17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.