Peep­ho­le re­cor­dings

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgshelg -

► Ar­tis­ter: An­ne­lie, Pa­per­wing, Pe­a­ce on Earth och Thor Rut­gers­son.

► Finns: I Gö­te­borg un­der de­vi­sen ”The smal­lest in­die la­bel on the earth”.

► Grun­dat: Av An­ne­lie Johansson, som nu in­te ba­ra är artist ut­an ock­så ski­voblags­di­rek­tör. Hon gör mu­sik un­der ar­tist­nam­net An­ne­lie och tur­ne­rar ute i värl­den. An­ne­lie är ock­så trum­mis i ban­det Bel­le Rou­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.