Kung Le­ar på Stads­tea­tern

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

Kor­sås­ga­tan 79

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Önnered 51:102 Da­tum: 2018-08-13 Pris: 3900000 kr Tax­vär­de: 2055000 kr (2015) K/T köp: 1.90 För­vär­va­re: Ha­be­eb,Ma För­vär­va­re: Ali Ea­sar Över­lå­ta­re: Jacobs Över­lå­ta­re: Jacobs

Pej­lings­ga­tan 24

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Älvs­borg 855:96 Da­tum: 2018-08-03 Pris: 15500000 kr Tax­vär­de: 7161000 kr (2015) K/T köp: 2.16 För­vär­va­re: Car­l­zon För­vär­va­re: Car­l­zon Över­lå­ta­re: Carl­son Över­lå­ta­re: Carl­son

Han­dels­myn­tet 14

Typ: Hy­res­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Fu­sion Fas­tig­het: Järn­brott 64:11 Da­tum: 2018-07-10 Pris: 0 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Gö­ta­por­ten i Gö­te­borg Över­lå­ta­re: Skogs­björ­ken 3 Eko­no­misk för­e­ning

Gjute­går­den 6

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hult 1:253 Da­tum: 2018-08-10 Pris: 5570000 kr Tax­vär­de: 2530000 kr (2015) K/T köp: 2.20 För­vär­va­re: Ed­vards­son Över­lå­ta­re: Lin­daur Över­lå­ta­re: Lin­daur

Lind­ås­vä­gen 54

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Lind­ås 1:258 Da­tum: 2018-07-16 Pris: 4500000 kr Tax­vär­de: 2644000 kr (2015) K/T köp: 1.70 För­vär­va­re: Eng­ström För­vär­va­re: Eng­ström Över­lå­ta­re: Eriks­son Över­lå­ta­re: Kölsch

Ryt­tarsti­gen 20

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Hovås 51:4 Da­tum: 2018-06-28 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 7316000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Sund­ström Över­lå­ta­re: Sund­ström

Gjute­går­den 78

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hult 1:225 Da­tum: 2018-08-10 Pris: 5550000 kr Tax­vär­de: 3033000 kr (2015) K/T köp: 1.83 För­vär­va­re: Horn För­vär­va­re: Lars­son Över­lå­ta­re: Hjal­mars­son Över­lå­ta­re: Hjal­mars­son

Me­long­a­tan 46

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Fis­ke­bäck 56:94 Da­tum: 2018-08-01 Pris: 6000000 kr Tax­vär­de: 3148000 kr (2015) K/T köp: 1.91 För­vär­va­re: Mann­hei­mer Över­lå­ta­re: Ull­man

Kob­be­halls­vä­gen 3

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kob­be­går­den 1:297 Da­tum: 2018-07-16 Pris: 8250000 kr Tax­vär­de: 3894000 kr (2015) K/T köp: 2.12 För­vär­va­re: Ölan­der För­vär­va­re: Ölan­der Över­lå­ta­re: Nord­gren Över­lå­ta­re: Wes­terlund

Askims Sör­gårds­väg 82

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hult 4:77 Da­tum: 2018-07-05 Pris: 6800000 kr Tax­vär­de: 3641000 kr (2015) K/T köp: 1.87 För­vär­va­re: Gold­bach För­vär­va­re: Gustavs­son Över­lå­ta­re: Bran­din Över­lå­ta­re: Bran­din

Don­sö 21:2

Typ: Små­hu­sen­het, tomt­mark Fång: Gå­va Fas­tig­het: Don­sö 21:2 Adress: sak­nas Da­tum: 2018-08-08 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1063000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Lil­je­dahl Över­lå­ta­re: Grå­dal

Ri­ta­re­ga­tan 4

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Rud 61:13 Da­tum: 2018-08-01 Pris: 7280000 kr Tax­vär­de: 3934000 kr (2015) K/T köp: 1.85 För­vär­va­re: Wal­lin För­vär­va­re: Bergh Över­lå­ta­re: Lars­son

Söd­ra Särö­vä­gen 23A

Typ: Små­hu­sen­het, tomt- mark Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bill­dal 39:12 Da­tum: 2018-08-06 Pris: 4000000 kr Tax­vär­de: Re­do­vi­sas ej K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Löv­stad För­vär­va­re: Sun­ner­stam Över­lå­ta­re: Pac­ken­dorff Över­lå­ta­re: Pac­ken­dorff

Askims Kyrk­väg 23A

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hovås 3:447 Da­tum: 2018-08-03 Pris: 7300000 kr Tax­vär­de: 4209000 kr (2015) K/T köp: 1.73 För­vär­va­re: San­ne­born För­vär­va­re: Lin­dqvist Över­lå­ta­re: Nor­lin Över­lå­ta­re: Nor­lin

Gås­mos­sen 75

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kob­be­går­den 6:283 Da­tum: 2018-06-07 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2796000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Ulfspar­re Över­lå­ta­re: Ulfspar­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.