Bus el­ler go­dis?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Ca­rin Al­mqvist, 74, Lin­né: – Jag tyc­ker det är li­te ame­ri­ka­ni­se­rat med Hal­lo­ween, men jag för­står att det kan va­ra kul. Själv­klart väl­jer jag go­dis.

Sa­diq Yousof, 61, Lin­né: – Go­dis! Jag bru­kar få sma­ka av min dot­ter Sa­ra på fre­da­gar. An­nars tyc­ker jag mest om ho­nung som söt­sak.

Ba­ril­la, 7 må­na­der, Ha­ga: – Bus OCH go­dis...namnam.

Mar­tin Svahn, 39 och Sti­na Oscars­son, 5, Fis­ke­bäck: Mar­tin: – Jag sä­ger all­tid bus, men bru­kar bli be­svi­ken för det hän­der ald­rig nåt. Sti­na: – Go­dis! Cho­klad är min fa­vo­rit!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.