Väg­ra be­ta­la – bör­ja plan­ka!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Plan­ka­ren

Pri­ser­na höjs i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och det gör att fler tar bi­len sam­ti­digt som det drab­bar oss som mås­te ta bus­sen, vi kol­lek­tiv­tra­fi­kan­ter sak­nas helt i de­bat­ten och po­li­ti­ker­na strun­tar helt i det. Istäl­let för att av­stå från att re­sa på grund av eko­no­mis­ka skäl så bor­de vi or­ga­ni­se­ra oss, väg­ra be­ta­la, bör­ja plan­ka, i kam­pen mot pris­höj­ning­ar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.