De störs­ta skill­na­der­na i nya bud­ge­ten:

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Läg­re be­lopp för barn med ar­bets­lö­sa el­ler för­äld­ra­le­di­ga för­äld­rar. Det nya be­slu­tet in­ne­bär att verksm­he­ter med fär­re än 20 barn in­te på­ver­kas av det­ta. Det gäl­ler bå­de fri­ståen­de och kom­mun­la för­sko­lor.

Ål­derupp­flytt­ning änd­ras, bi­dra­get för små barn är hög­re än för äld­re barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.