Vad äter du när du är ute?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg -

Linda Öman, 30 år, Olskro­ken:

– På nå­got lunch­stäl­le där jag kan sit­ta en stund. Mitt stam­mis­s­täl­le har lagt ner och jag har in­te hit­tat nå­got nytt än.

Hong­chai Liu, 36 år, Möln­lyc­ke:

– En sal­lad är gott, en sal­lad ef­ter gym­met.

Mat­ti­as Olof­son, 36 år, Kungs­bac­ka:

– Ham­bur­ga­re till ex­em­pel, snabb­mat. Det är in­te så kul att sät­ta sig på en re­stau­rang om man äter en­sam.

Mar­ga­re­ta Mo­dig, 58 år, Frölun­da:

– Lunch på Bee. De har go­da sal­la­der som är li­te mer än ba­ra gur­ka, to­mat och an­na­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.